icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Mon

Prosiectau

y tri cynllun

Hyfforddiant Awyr Agored

Cyfieithu Cymunedol

Gwersi Cymraeg

 


Paned a Sgwrs

Dewch am sgwrs Gymraeg anffurfiol dros baned dda! 
Sesiynnau i ddysgwyr Cymraeg ar bob lefel. Croeso i Gymry Cymraeg hefyd!

2il ddydd Mawrth bob mis: 12:30p.m. Menter Mon, Llangefni

2il ddydd Mercher bob mis: 4:00pm yn Jwmpin Jacs, Caergybi

2il ddydd Iau bob is: 10:00 yn Castle Bakery, Porthaethwy

Rhaid talu am eich paned yng Nghaergybi a Phorthaethwy, ond mae’r Sesiynnau AM DDIM!


DVD Pam addysg Ddwyieithog?

Ydach chi’n cwestiynnu os yw addysg ddwyieithog yn iawn i’ch plentyn chi.

Cliciwch ar y linc isod er mwyn cael ateb eich cwestiynnau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Theatr Ieuenctid Môn

Mae TIM (Theatr Ieuenctid Môn) a TIM Bach yn cynnal gweithdai wythnosol i blant a phobl ifanc mewn amryw leoliadau ar draws Ynys Môn


Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Clwb Syrffio ac Eirafyrddio Cymraeg!

Os oes gen ti ddiddordeb mewn dod yn rhan o’r clwb cysyllta â ni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Bocswn

Mae Bocswn yn hyrwyddo cerddoriaeth gyfoes ymysg pobl ifanc drwy weithdai anffurfiol.

Cysylltwch a post@monswn.co.uk am ragor o wybodaeth.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Chwarae Dy Gêm: Llyfryn Gemau Iard Cymraeg

Os hoffech archebu llyfryn ‘Chwarae dy Gêm: Gemau Cymraeg Hen a Newydd’ cysylltwch â ni.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


HELPA FI WNEUD CÂN

CD dwyieithog a llyfryn o ganeuon ar gyfer plant bach ydi Helpa Fi Wneud Cân

Cysylltwch â iaith@mentermon.com i gael archebu CD a llyfryn

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Rimbojam

Mae CD yn llawn caneuon newydd sbon Cymraeg ar gyfer plant rhwng 8 – 12 mlwydd oed.

Ewch i www.rimbojam.com i gael archebu copi o’r CD.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth