icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Mon

Croeso

Sefydlwyd Menter Iaith Môn yn 1997 – ac yr un yw ein datganiad o fwriad heddiw, i ‘hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r Gymraeg ym Môn’.

Mae’r Fenter Iaith yn sefydliad lleol sydd yn cefnogi cymunedau i gynyddu a datblygu eu defnydd o’r Gymraeg. Mae’r Fenter Iaith yn gwasanaethu Ynys Môn i gyd ac yn adlewyrchu dymuniad trigolion lleol i wneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg. Mae’r Fenter yn cynnig cymorth a chefnogaeth i unigolion, sefydliadau a busnesau ac rydym yn trefnu llu o weithgareddau er mwyn codi proffil yr iaith.

Heddiw ym Môn mae ychydig dros 60% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg (cyfrifiad 2001) sydd yn gwneud Môn yn un o gadarnleoedd y Gymraeg. Mae’r iaith yn fyw yn y cartref, yn y gweithle, mewn ysgolion ac yn y gymuned. Mae dros 73% o blant a phobl ifanc Môn yn siarad Cymraeg.
Rydym ni’n gweithio i gynnal y niferoedd o siaradwyr Cymraeg ar yr Ynys, ond hefyd yn gweithio i gynyddu’r niferoedd mewn rhai ardaloedd.

 

twitter

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth