icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maelor

Swyddi

Swyddog Datblygu Cymunedol (Wrecsam)

Hysbyseb Swyddog Datblygu Cymunedol

Swydd am gyfnod penodol hyd at 31ain o Fawrth 2016 gyda’r posibilrwydd o barhad yn ddibynnol ar gyllid digonol.
(Yn ddelfrydol bydd hon yn swydd amser llawn ond gellir ystyried ymgeiswyr sydd am weithio rhan amser.)

Cyflog: £17,714 (pro rata) + cyfraniad pensiwn
Oriau: 37 awr yr wythnos
Lleoliad: Yr Wyddgrug
Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener 24/07/2015

Mae Menter Iaith Maelor yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedol i drefnu a chefnogi gweithgareddau i hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn Wrecsam. Bydd y person a benodir yn gyfrifol am ddatblygu a chefnogi amrywiaeth o brosiectau cymunedol fydd yn hyrwyddo’r Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. Mae’r gallu i ryngweithio a gweithio’n annibynnol yn bwysig.

Swydd Ddisgrifiad - cliciwch yma
Hysbyseb Swydd - cliciwch yma
Manylion Person - cliciwch yma

Am sgwrs anffurfiol neu fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Gill Stephen (Prif Swyddog) 01978 363791 ar neu gwybod@mentermaelor.cymru

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maelor
Corlan,
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgrug
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Ffôn - 01978 363791

E-bostcliciwch yma

 

 

Swyddogion

Staff Cyflogedig
Rheolwr -   Gill Stephen
Symudol - 07971046005

Swyddog Datblygu'r Gymraeg -  Sioned Roberts
Ffôn - 07795261410

Swyddog Busnes (Rhan Amser) - Ffion Witham

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth