icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maelor

Pennawdau Newyddion

Cwis Dafarn Newydd Menter Iaith Maelor

Cwis Dafarn

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Menter Iaith Maelor yn cychwyn Cwis Dafarn misol yn Saith Seren ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis! Bydd y cwis dwyieithog yn cychwyn nos Fawrth, 6ed o Hydref am 8pm, gyda chwisfeistr Trefor Jones-Morris. £1 y pen i gymryd rhan, a rownd yn y bar i’r tîm buddugol. Dewch draw!


Hwyl Haf Maelor

Hwyl Haf Maelor

Mis Iaith ar Daith

Mis Iaith ar Daith

Cynhelir y ‘Mis Iaith ar Daith’ yn ystod mis Mai 2015 unwaith eto eleni – cyfle gwych i hyrwyddo holl ddigwyddiadau Cymraeg Sir y Fflint a Wrecsam! Mae Menter Iaith Sir y Fflint a’i phartneriaid wedi creu taflen sy’n cynnwys manylion am gyfarfodydd a digwyddiadau holl gymdeithasau/ corau/ mudiadau Cymraeg y fro, a dylai fod copi o’r daflen honno wedi eich cyrraedd gyda’ch papur bro. Mae copi o’r daflen hefyd i’w gweld ar wefan Menter Iaith Sir y Fflint www.menteriaithsiryfflint.co.uk

Os hoffech gyflenwad o’r taflenni i’w dosbarthu ymysg eich cyfeillion/aelodau cofiwch gysylltu â’r Fenter, trwy ffonio 01352 744040 neu e-bostiwch emma@menterfflint.cymru

Calendr Iaith ar Daith 2015

Holiadur S4C

S4C

Mae S4C yn awyddus i glywed barn dysgwyr Cymraeg am eu gwasanaethau a'u rhaglenni. Os ydych yn dysgu Cymraeg, a fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i lenwi'r arolwg os gwelwch yn dda? Cliciwch yma


Eisteddfod y Dysgwyr

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug Nos Fercher , 06/03/2015 7.00yh

Cliciwch yma i weld copi o’r Rhestr Testunau


Brwydr y Bandiau 2015

Mae C2 Radio Cymru, Maes B a Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am fandiau newydd gorau Cymru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau, sy’n cael ei lansio ar ei newydd wedd am y tro cyntaf heddiw (26 Ionawr).

Bwriad y gystadleuaeth yw rhoi llwyfan i ddoniau ifanc sy’n awyddus i dorri i mewn i’r Sîn Gymraeg, ac mae’r cynllun yn cynnig pob math o brofiadau go iawn i’r cystadleuwyr, er mwyn iddyn nhw gael blas ar nifer o agweddau o’r Sîn.

Mwy - cliciwch yma


Diwrnod Santes Dwynwen

nadolig
Santes Dwynwen

Mae Ap Magi Ann yn fyw i lawrlwytho o'r App Store a Play Store!

Cyfres o lyfrau i helpu disgyblion ail iaith sy'n dysgu Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen i ddarllen Cymraeg!


Cyfieithu Cymunedol

poster  

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maelor
Corlan,
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgrug
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Ffôn - 01978 363791

E-bostcliciwch yma

 

 

Swyddogion

Staff Cyflogedig
Rheolwr -   Gill Stephen
Symudol - 07971046005

Swyddog Datblygu'r Gymraeg -  Sioned Roberts
Ffôn - 07795261410

Swyddog Busnes (Rhan Amser) - Ffion Witham

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth