icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maelor

Gwasanaethau Cymraeg

Laura Edwards - Datgan
01352 754011
07958 716489
www.datgan.co.uk

Coleg Cambria
Addysg ol 16      
01978 291569
Gwefan

Prifysgol Glyndwr
Prifysgol
01978 290666
Gwefan

Siop y Siswrn
Siop Gymraeg
01978 356 424                                                           
E-bost

Hadlow & Edwards
Gwasanaeth rheoli cyfoeth
01978 311611
Gwefan

GHP Legal
Cyfreithwyr
01978291456
Gwefan

Town & Country
Gwerthwyr tai
01978 291 345
Gwefan

Llyrgell Wrecsam
Llyfrgell Gyhoeddus
01978 292000
Gwefan

Llyfrgell Rhos
Llyfrgell Cyhoeddus
E-bost

Y Stiwt
Theatr
01978844053
Gwefan

Focus Wales
Trefnu digwyddiadau cerddorol
Gwefan

Amgueddfa Wrecsam
Amgueddfa Cyhoeddus
01978 297460
E-bost

Saith Seren
Canolfan Gymraeg Wrecsam
07747 792 441  
Gwefan

Swyddfa Bost Wrecsam
0845 722 3344

Swyddog CIW
07500607405
E-bost

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maelor
Corlan,
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgrug
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Ffôn - 01978 363791

E-bostcliciwch yma

 

 

Swyddogion

Staff Cyflogedig
Rheolwr -   Gill Stephen
Symudol - 07971046005

Swyddog Datblygu'r Gymraeg -  Sioned Roberts
Ffôn - 07795261410

Swyddog Busnes (Rhan Amser) - Ffion Witham

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth