icon
icon
icon
icon
icon
icon

hunaniaith

Newyddion Diweddaraf

Hyfforddiant Awyr Agored

poster  

Cyfieithu Cymunedol

poster  

Hwyl Ddewi

Hwyl Ddewi

Hanner Tymor Chwefror 24ain - 28ain

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


 


Cynllun Mentrau Iaith Y Gogledd - cliciwch yma


IAITH Y MÔR A’R MYNYDD
Arian newydd i Hyfforddi Hyfforddwyr Cymraeg yn eich ardal chi!

poster

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth.


img

Mae dwyieithrwydd yn cyfri…

Dros y misoedd nesaf bydd hunaniaith yn cynnal ymgyrch i hyrwyddo gwerth y Gymraeg fel sgil ar gyfer cyflogaeth a manteision dwyieithrwydd.

Targedir rhieni plant yn y Cyfnod Sylfaen, er mwyn pwysleisio pa mor bwysig i blant yw derbyn cefnogaeth eu rhieni wrth ddatblygu eu sgiliau ieithyddol, a chymaint o fantais i’w plant yw bod yn ddwyieithog, yn addysgol ac o ran gyrfa i’r dyfodol.

Rhennir taflen sy’n sôn rhagor am y manteision hyn ym magiau ysgol disgyblion sydd yn y Cyfnod Sylfaen, ochr yn ochr ag ymgyrch yn y wasg leol.

Gallwch lawrlwytho copi o’r daflen yma.

Manylion Cyswllt

Uned Hyrwyddo Iaith
Pencadlys Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5LL

Ffôn 01286 679452
Ebost hunaniaith@gwynedd.gov.uk

 

 

Swyddogion

Debbie Anne Williams Jones - Swyddog Hyrwyddo Iaith
Ifan Llewelyn Jones - Swyddog Datblygu Iaith

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth