icon
icon
icon
icon
icon
icon

hunaniaith

Dolenni

Mae’r adran ‘Dolenni’ o’n gwefan yn darparu’r wybodaeth ganlynol i chi, cliciwch ar unrhyw eitem am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda :-

Brocer iaith Peblig
Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd – Moodle Cynnal
Gwefan Cyngor Gwynedd
Gwynedd Ni – Gwybodaeth a Chyngor i blant, pobl ifanc a theuluoedd
C2 BBC Radio Cymru – Brwydr y Bandiau
Bwrdd yr Iaith Gymraeg
Llywodraeth Cymru – Y Gymraeg
Cymdeithas Tai Eryri
Twf
Cymraeg i Oedolion Arfon a Dwyfor
Cymraeg i Oedolion Meirionnydd
Mudiad Meithrin
Urdd Gobaith Cymru
Merched y Wawr

Yma cewch chi newyddion a gwybodaeth o gymunedau drwy Gymru gyfan. Newyddion o bapurau bro Cymru, hanes lleol, detholiad o luniau, tywydd, teithio
a llawer mwy! - cliciwch yma.

Mentrau Iaith Cymru - yn hyrwyddo'r Gymraeg yn y gymuned

mentrau iaith cymru

 

Office 2003 a Windows ® XP ar gael yn Gymraeg am ddim

Microsoft 

Os ydych chi am ddefnyddio'ch cyfrifiadur yn Gymraeg, dyma'r lle i chi. Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Microsoft yn falch o gyhoeddi bod Pecynnau Rhyngwyneb
Cymraeg i Microsoft® Office 2003 a Microsoft® Windows® XP bellach ar gael - o'r wefan hon, a'r cwbl lot yn rhad ac am ddim!

Microsoft

Ble caf i gopi o hyn?

 

Cliciwch yma am wybodaeth am Fentrau Iaith eraill sy'n gweithio yng Nghymru

 

Manylion Cyswllt

Uned Hyrwyddo Iaith
Pencadlys Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5LL

Ffôn 01286 679452
Ebost hunaniaith@gwynedd.gov.uk

 

 

Swyddogion

Debbie Anne Williams Jones - Swyddog Hyrwyddo Iaith
Ifan Llewelyn Jones - Swyddog Datblygu Iaith

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth