icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Y Fflint

Swyddi

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

swydd sir fflint

Cyflog: £25,000 - £28,000 y flwyddyn
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos
Cytundeb: 14 mis, gyda phosibilrwydd o barhad                                                     
Lleoliad: Llanrwst, Pontypridd neu Llandeilo                         

Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn edrych am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i gefnogi’r rhwydwaith o 23 Menter Iaith yn y maes marchnata a chyfathrebu i hybu’r defnydd o’r Gymraeg. Bydd y person llwyddiannus hefyd yn arwain gweithgareddau cenedlaethol yn y maes.

Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau personol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

Swydd ddisgrifiad a ffurflen gais: http://www.mentrauiaith.org/?p=744

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2015
Dyddiad cyfweliadau: 9 Chwefror 2015

Swydd Ddisgrifiad - cliciwch yma
Hysbyseb Swydd - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Emily Cole, emily@mentrauiaith.org
01443 493715 neu ewch i www.mentrauiaith.org


Swyddog Hyfforddiant

swydd sir fflint

Cyflog: £25,000 - £28,000 y flwyddyn
Oriau: 37 awr yr wythnos
Cytundeb: 14 mis, gyda phosibilrwydd o barhad                                                     
Lleoliad: Llanrwst, Pontypridd neu Llandeilo                         

Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn edrych am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i weithio i ddiwallu anghenion hyfforddiant y rhwydwaith o 23 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.

Mi fydd y person delfrydol â phrofiad yn y maes hyfforddiant, yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau personol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

Swydd ddisgrifiad a ffurflen gais: http://www.mentrauiaith.org/?p=737

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2015
Dyddiad cyfweliadau: 9 Chwefror 2015

Swydd Ddisgrifiad - cliciwch yma
Hysbyseb Swydd - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Emily Cole, emily@mentrauiaith.org
01443 493715 neu ewch i www.mentrauiaith.org

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Sir Y Fflint
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgryg
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Rhif Ffôn: 01352 744040
E-bost - cliciwch yma

Dilynwch ni ar 'Twitter'

Ychwanegwch ni ar 'Facebook'

Swyddogion

Staff Cyflogedig

Prif Swyddog -  Gill Stephen - Symudol - 07971046005

Swyddog Cyfathrebu - Rhian Davies (Rhan Amser)

Swyddog Datblygu’r Gymraeg -Emma Lloyd

Swyddog Busnes - Ffion Witham (Rhan Amser)

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth