icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Mon

Projects

3 projects

Outdoor Project

Community Translation

Welsh Language Courses
Paned a Sgwrs

Pop in for an informal Welsh chat over a paned! 
These sessions are for Welsh learners of all levels. We welcome Welsh speakers as well!

Second Tuesday of the month: 12:30p.m. Menter Mon, Llangefni

Second Wednesday of the month: 4:00pm at Jwmpin Jacs, Holyhead


Second Thursday of the month: 10:00am at Castle Bakery, Porthaethwy

You must pay for your paned at Holyhead and Menai Bridge, but these sessions are for FREE!


DVD Pam addysg Ddwyieithog?

Ydach chi’n cwestiynnu os yw addysg ddwyieithog yn iawn i’ch plentyn chi.

Cliciwch ar y linc isod er mwyn cael ateb eich cwestiynnau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Theatr Ieuenctid Môn

Mae TIM (Theatr Ieuenctid Môn) a TIM Bach yn cynnal gweithdai wythnosol i blant a phobl ifanc mewn amryw leoliadau ar draws Ynys Môn


Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Clwb Syrffio ac Eirafyrddio Cymraeg!

Os oes gen ti ddiddordeb mewn dod yn rhan o’r clwb cysyllta â ni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Bocswn

Mae Bocswn yn hyrwyddo cerddoriaeth gyfoes ymysg pobl ifanc drwy weithdai anffurfiol.

Cysylltwch a post@monswn.co.uk am ragor o wybodaeth.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Chwarae Dy Gêm: Llyfryn Gemau Iard Cymraeg

Os hoffech archebu llyfryn ‘Chwarae dy Gêm: Gemau Cymraeg Hen a Newydd’ cysylltwch â ni.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


HELPA FI WNEUD CÂN

CD dwyieithog a llyfryn o ganeuon ar gyfer plant bach ydi Helpa Fi Wneud Cân

Cysylltwch â iaith@mentermon.com i gael archebu CD a llyfryn

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Rimbojam

Mae CD yn llawn caneuon newydd sbon Cymraeg ar gyfer plant rhwng 8 – 12 mlwydd oed.

Ewch i www.rimbojam.com i gael archebu copi o’r CD.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

 

Members of Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth