icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maelor

Jobs

Swyddog Datblygu Cymunedol (Wrecsam)

Hysbyseb Swyddog Datblygu Cymunedol

Swydd am gyfnod penodol hyd at 31ain o Fawrth 2016 gyda’r posibilrwydd o barhad yn ddibynnol ar gyllid digonol.
(Yn ddelfrydol bydd hon yn swydd amser llawn ond gellir ystyried ymgeiswyr sydd am weithio rhan amser.)

Cyflog: £17,714 (pro rata) + cyfraniad pensiwn
Oriau: 37 awr yr wythnos
Lleoliad: Yr Wyddgrug
Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener 24/07/2015

Mae Menter Iaith Maelor yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedol i drefnu a chefnogi gweithgareddau i hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn Wrecsam. Bydd y person a benodir yn gyfrifol am ddatblygu a chefnogi amrywiaeth o brosiectau cymunedol fydd yn hyrwyddo’r Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. Mae’r gallu i ryngweithio a gweithio’n annibynnol yn bwysig.

Swydd Ddisgrifiad - cliciwch yma
Hysbyseb Swydd - cliciwch yma
Manylion Person - cliciwch yma

Am sgwrs anffurfiol neu fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Gill Stephen (Prif Swyddog) 01978 363791 ar neu gwybod@mentermaelor.cymru

(This is an advertisement for a post for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential)

 

Contact Details

Menter Iaith Maelor
Corlan,
Unit 3
Mold Business Park
Mold
CH7 1XP

Phone - 01978 363791

E-mailclick here

 

 

Staff

Employed Staff
ManagerGill Stephen
Mobile - 07971046005

Welsh Language Development OfficerSioned Roberts
Phone  - 07795261410

Business Officer (part time) - Ffion Witham

 

Members of Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth