icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Y Fflint

Jobs

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

swydd sir fflint

Cyflog: £25,000 - £28,000 y flwyddyn
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos
Cytundeb: 14 mis, gyda phosibilrwydd o barhad                                                     
Lleoliad: Llanrwst, Pontypridd neu Llandeilo                         
                                                          
Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn edrych am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i gefnogi’r rhwydwaith o 23 Menter Iaith yn y maes marchnata a chyfathrebu i hybu’r defnydd o’r Gymraeg. Bydd y person llwyddiannus hefyd yn arwain gweithgareddau cenedlaethol yn y maes.
                                              
Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau personol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.
 
Swydd ddisgrifiad a ffurflen gais: http://www.mentrauiaith.org/?p=744

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2015
Dyddiad cyfweliadau: 9 Chwefror 2015

Swydd Ddisgrifiad - cliciwch yma
Hysbyseb Swydd - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Emily Cole, emily@mentrauiaith.org
01443 493715 neu ewch i www.mentrauiaith.org

This is an advertisement for a job with Menter Iaith for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.


Swyddog Hyfforddiant

swydd sir fflint

Cyflog: £25,000 - £28,000 y flwyddyn
Oriau: 37 awr yr wythnos
Cytundeb: 14 mis, gyda phosibilrwydd o barhad                                                     
Lleoliad: Llanrwst, Pontypridd neu Llandeilo                         
                                                          
Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn edrych am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i weithio i ddiwallu anghenion hyfforddiant y rhwydwaith o 23 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.
                                              
Mi fydd y person delfrydol â phrofiad yn y maes hyfforddiant, yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau personol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.
 
Swydd ddisgrifiad a ffurflen gais: http://www.mentrauiaith.org/?p=737
 

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2015
Dyddiad cyfweliadau: 9 Chwefror 2015
 
Swydd Ddisgrifiad - cliciwch yma
Hysbyseb Swydd - cliciwch yma
Ffurflen Gais - cliciwch yma

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Emily Cole, emily@mentrauiaith.org
01443 493715 neu ewch i www.mentrauiaith.org

This is an advertisement for a job with Menter Iaith for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.


 

Contact Details

Menter Iaith Sir Y Fflint
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgryg
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Tel: 01352 744040
E-mail - click here

Follow us on 'Twitter'

Add us on 'Facebook'

Staff

Employed Staff

Chief Officer  - Gill Stephen - Mobile - 07971046005

Communications Officer - Rhian Davies (Part Time)

Welsh Language Development Officer  - Emma Lloyd

Business Officer - Ffion Witham (Part Time)

 

Members of Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth