icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Y Fflint

Welsh Medium Services in Flintshire

img

If you offer a service in Welsh and wish to have your name and telephone number included in this booklet contact Flintshire Welsh Language Initiative on

Tel: 01352 744040

e-mail

Published by Flintshire Welsh Language Initiative, Uned 3, Parc Busnes Yr Wyddgryg
Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1XP

 

Gamlins
Treffynnon
01352 714822

Lampkin & Company Solicitors
Ewloe
01244 525725

Llewelyn Jones & Co
Yr Wyddgrug
01352 755305

Posib
01352 757273
e-mail

Logos Group
07968 755546

Direct Response
01352 762822

Sian Mannon Jones
01745 571461
e-mail

Menna Hughes
01352 754098

Catrin Gilkes
01352 755252
e-mail

Cymdeithas Wil Bryan
01352 756606

Caerwys Male Voice Choir
07889 142546

Clwb Glee yr Urdd
01352 744048

Clwb Clocsio Garmon
Garmon Clog Group
01352 757874

Thomas Pennant Society
Chairman: Norman Closs Parry
01352 711036

Ann Williams 
Telynores achlysuron arbennig
01352 753031

Ceinwen Stuart
Canu’r delyn

Côr Glan Alun
Côr cymysg
01352 759274

Desert Rhythms
Perfformiadau chwedlau theatraidd i blant
01352 750251

Eisteddfod Treuddyn
Ysg. Ceiwen Parry 01352 771333

Rhiannon Ellis
Canu’r piano mewn achlysuron arbennig; gwersi piano
01352 756828

Pen Tennyn
Band Gwerin
01352 751780

Côr Meibion y Fflint
01352 711705 / 01352 732122

Cymdeithas Trelawnyd

Dawnswyr Delyn
Dawnsio Gwerin a Chlocsio Cymreig
01352 756606

Côr Meibion Trelawnyd
Vince Roberts
01745 730059

Siop y Siswrn
Yr Wyddgrug
Llyfrau, Crefftau ac Oriel Luniau
01352 753200
www.siopysiswrn.com

Siop Fferins Spavens
Yr Wyddgrug
01352 752695

Gwinology
Yr Wyddgrug
01352 751080

Huws-Gray Fitlock Ltd
Masnachwyr Deunydd Adeiladu
01352 732131

SG Brickwork 
Adeiladwyr
07979 366483

Carl Renshaw
Plastrwr a Llechwr
01352 732057

Andrew Burgess
Gosod carpedi
07929 011360

Jac the Plumber 
01352 751326
07788778684

Menter a Busnes
e-mail
www.menterabusnes.co.uk

Alun Lewis
Ymgynghorwr Busnes a Chyfrifon
07790 345509
e-mail

Hill a Roberts
Cyfrifwyr
01352 700086
e-mail

Banciau HSBC
Y Fflint, Yr Wyddgrug, Treffynnon
08457 404404

Undeb Credyd Sir y Fflint Gyfan Cyf.
01352 715555

Undeb Amaethwyr Cymru
01352 758151

Gardners
Bilingual Chartered Accountants
Holywell
01352 710 216
email
www.gardnersaccountants.co.uk

Momentwm 
Cwmni Cyfathrebu, Cysylltiadau Cyhoeddus a threfnu digwyddiadau
01352 754212
e-mail
www.momentwm.com

Medwyn Roberts
Cysylltiadau Cyhoeddus
01745 710333

Laura Edwards - Datgan
01352 754011
07958 716489
www.datgan.co.uk

R H Gray Morris
01352 756872

Alton Murphy
01352 750250

Parc Beaufort
New Brighton
01352 758646

Plas Hafod
Gwernymynydd
01352 700177

Menter Iaith Sir y Fflint
Hyrwyddo’r Gymraeg yn Sir y Fflint
01352 744040

Delyn Locksmiths 
Saer Clo 
01352 716056
07977 594707 
e-mail 
www.delynlocks.com 

Inc Pinc – Cardiau Cyfarch Cymraeg 
07977 594707

Atgyweiriwr Ffenestri Gwydr Dwbl
0845 2570917

Enys Evans
Therapydd Atgyflenwol
01352 720975
07778 288156
e-mail

fymabi
Cynllunio a chynhyrchu dillad babi
01352 840126
www.fymabi.co.uk

goffoto
Celfyddyd Gain / Ffotograffiaeth
01352 755299
e-mail

Take a Break Catering
001745 560171
e-mail

Carem Landscapes
Garddwr Tirwedd,
01352 781116
07795295418
e-mail

Menter Iaith Sir y Fflint
Hyrwyddo’r Gymraeg yn Sir y Fflint
01352 755614
e-mail

J Wyn Dunn Security 
e-mail
01352 732708

Raytec 
Ymgynghorydd/Aseswr Buddsoddwyr Mewn Pobl
01352 757492
e-mail

ACtif 24/7
Sport Training Company
07717676796
www.actif247.co.uk
e-mail

Fframwaith
Picture Framing
Mike Griffiths
01352 750242

Clwyd Theatr Cymru
01352 756331
www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

Cwmni Theatr Clwyd
01352 756331
Ffacs 758323

Cwmni Theatr Outreach
01352 756331 est. 298

Radio Clwyd (BBC)
01352 700367
Ffacs 759821

 • Y Fflint

 • Yr Wyddgrug

 • Bagillt

 • Treffynnon

Cysyllter â Menter Iaith Sir y Fflint

Cangen Merched y Wawr
Treffynnon: 01352 710445
Yr Wyddgrug: 01352 755238
Clwb Gwawr Fama: 07801 099786

Urdd Gobaith Cymru
Swyddfa: 01352 744048

Adran Dysgu Gydol Oes Prifysgol Cymru, Bangor
Tŷ Pendre 01352 756080

Popeth Cymraeg
01352 744058

Cangen Cyfeillion Plas Tan-y-Bwlch, Maentwrog
01352 754458
e-mail

Cangen Cymdeithas Ffynhonnau Cymru
01352 754458
e-mail

Cell Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
e-mail
www.cymdeithas.org

 

Clybiau Ffermwyr Ifanc
Swyddfa Clwyd: 01978 790403
Llaneurgain
Cilcain
Chwitffordd
Treuddyn

Cymdeithas Edward Llwyd (Naturiaethwyr)
Iwan Roberts, 01824 703906

Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint a’r Cyffiniau 2007
Ffôn: 0845 122 2003
ffacs: 01352 752316
e-mail

Gefeilldref Treffynnon: St Gregoire, Llydaw

Gŵyl Cadi Ha
Menter Iaith Sir y Fflint 01352 744040

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr
01352 756672

 


LLYFRGELLOEDD

Llyfrgell Y Fflint 01352 703737

Llyfrgell Treffynnon 01352 713157

Llyfrgell Yr Wyddgrug 01352 754791


MUDIAD YSGOLION MEITHRIN

Swyddfa Fflint / Maelor: 01978 354874
Aston: Ruth Smith, Meithrin / Ti a Fi 01244 815304
Bagillt: Lesley Riordan, Ti a Fi
Bwcle: Iona Lynne Pritchard, Ti a Fi 01352 753905
Cei Connah: Claire Randles, Ti a Fi
Fflint: Kathleen Davies, Ti a Fi
Fflint (Maes y Coed):Ceinwen Owen, Meithrin, 07950 716432
Garden City: Claire Messham, Meithrin / Ti a Fi 01244 544560 
Gwenffrwd: Simone Owen, Meithrin 07986 259441 
Mornant: Michelle Brooks-Jones, Meithrin / Ti a Fi 07909 652958
Terrig: Glenys Ann Jones, Meithrin / Ti a Fi 01352 753173
Treffynnon: Simone Owen, Meithrin / Ti a Fi 01352 717904 
Yr Wyddgrug: Deborah Birch, Meithrin / Ti a Fi 07969 654792
Glanrafon (W): Delyth Messum, Meithrin, 07749 896867
Y Dreflan (W): Iona Lynne Pritchard   Ti a Fi, 01352 753906
Capel Bethesda (W): Marian Antrobus  Ti a Fi, 07792 946986


Urdd Gobaith Cymru

Swyddfa Fflint a Wrecsam: 01352 744047
Uwch Adran Yr Wyddgrug 01352 744047
Aelwyd Yr Wyddgrug 01352 744047
Adran Bityn 01745 560433
Adran Berthengam Ysgol Trelogan
Adran Yr Wyddgrug 01352 744047
Adran Y Fflint 01352 700005
Clwb Perfformio Sir y Fflint 01352 744047
Clwb Clocsio Garmon 01352 744047
Adran Treuddyn 01352 744047

 

Papur Fama
01352 756557
e-mail

Y Glannau
01745 570302
e-mail

Y Naturiaethwr 
01352 780689

Primary

 • Ysgol Croes Atti, Y Fflint
  01352 733335

 • Ysgol Mornant, Picton
  01745 560433

 • Ysgol Gwenffrwd, Treffynnon
  01352 713158

 • Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug
  01352 700384

 • Ysgol Terrig, Treuddyn
  01352 770235

Secondary

 • Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug
  01352 750678

Colleges

 • Celyn - Coleg Garddwriaeth 
  01352 759172

 • Coleg Glannau Dyfrdwy
  01244 831531

 

A - Annibynwyr P - Presbyteriaid W - Wesleaid YS - Ysgol Sul ac oedfaon

Salem (A) Bagillt 
Muriel Davies 01352 744746

Pisgah (A) Penpyllan, 
Enid Jones, 3 Blaen y Coed Maes Glas, Treffynnon

Ebeneser (A) Rhes-y-Cae 
Ieuan ap Siôn 01352 780510 

Bryn Seion (A) Sychdyn 
Bethan Hughes 01352 756914

Bethel (A/YS) Yr Wyddgrug 
Rhiannon Jones 01244 545298 
(Parch. Graham Floyd)

Ebenezer (A) Trelawnyd
Arwel Roberts 01745 590869

Gofalaeth Bro Treffynnon 
(Y Parchn. Huw a Nan Powell-Davies a’r Parch Susan M. Altree) 
Capel Penbryn – Eglwys Gymraeg Treffynnon (YS)
Geraint Jones 01352 713710

Wesleaid 
(Parch Susan Altree)

Sïon (W) Lloc
Gron Ellis 01352 713329

Cynfaen (W) Calcoed
Eilwen Thomas 01352 710103

Emaus (W bilingual) Y Fflint
Ann Cashmore 01352 715953

Bethel (W) Mynydd y Fflint 
Barbara Davies 01352 761218

Pendref (W) Yr Wyddgrug 
[Cyfarfod ym Methel (A)] 
Wyn Parry 01352 755561

Tabernacl (W) Pantymwyn
John J. Parry 01352 810294

Ebenezer (W) Treuddyn 
Maldwyn Roberts 01352 771260

Salem (W) Pentre Helygain 
Sylvia Thomas 01352 780100

Presbyteriaid 
Bethesda (P/YS) Yr Wyddgrug 
Hywyn Pritchard 01352 753905 
(Parchn. Huw a Nan Powell-Davies)

Carmel (P) 
Norman Closs Parry 01352 711036

Soar (P/YS) Nercwys 
Eirlys G. Roberts 01352 770296 
(Parchn. Huw a Nan Powell Davies)

Caersalem (P) Fflint 
Allington R. Jones 01352 761346 
(Parch Eifion G. Jones)

Nant y Fflint (P) ger Bagillt 
Menna Coleclough 01352 780271

Gwynfa (P/YS) Penyffordd
Myra Williams 01745 560833

Y Berthen (P/YS) Licswm 
Elfed Huw Evans 01352 780492
(Parch. Elfed ap Nefydd Roberts)


Capel y Rhos (P/YS) Treuddyn 
Mary E. Roberts 01352 770219 
(Parch Eirlys M. Gruffydd)

Y Gad (P/YS) Cilcain

Edward Williams 01352 740998
(Parch Eirlys M. Gruffydd)

Bethesda (P) Y Waun
Idris W. Davies 01352 752665
(Parch Eirlys M. Gruffydd)

Bethel (P/YS) Caerwys 
Huw Ll. Jones 01352 720886
(Parch Brian Huw Jones)

Nasareth (P) Trelawnyd
Meurig Royles 01745 520254
(Parch Brian Huw Jones)

 

 

 

 

 

 

Contact Details

Menter Iaith Sir Y Fflint
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgryg
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Tel: 01352 744040
E-mail - click here

Follow us on 'Twitter'

Add us on 'Facebook'

Staff

Employed Staff

Chief Officer  - Gill Stephen - Mobile - 07971046005

Communications Officer - Rhian Davies (Part Time)

Welsh Language Development Officer  - Emma Lloyd

Business Officer - Ffion Witham (Part Time)

 

Members of Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth