icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Conwy

Latest News

Clwb Eira (Welsh Only)

Clwb Eira (Sgio neu Eirafyrddio) i blant/oedolion o Fon, Gwynedd, Conwy - neu o ble bynnag rili!


Dysgu sgil newydd am bris ofnadwy o rhad (no we cewch chi bris gwell yn unman arall) a cadw'n heini yn Gymraeg - be' well?!
Cofiwch ddweud wrth eich ffrindiau!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


TWO DAYS OF FUN GLAN CONWY - 11.8.14 / 12.8.14

It was advertised as two days of fun and that is what we had!

We had two days filled with Welsh activities for children between 5 and 13 yrs old. Both days were very successful with 24 on the first day and 20 on the second day.

pobl
plant

On Monday the children had music and a craft workshops.

They were split into two groups. In the morning one group learnt how to play the drums and guitar with Mr Huw while the second group were producing a mural about Llansanffraid / Glan Conwy with the artist Eryl Prys Jones, then they all swapped over in the afternoon.

gwaith celf
gwaith celf

All the children had really enjoyed themselves and most wanted to come to the second day, which showed how successful the day was.

plant
plant

The Urdd were responsible for arranging some sports activities for the children during the morning of the second day.

Aled and Carwyn did some athletics with them, were they took part in throwing a javelin and a relay race, the children all enjoyed the relay as they were very competitive!

plant
plant

In the afternoon we were joined by Llywarch ap Myrddin who plays Rugby for the North Wales team RGC. He did some team play with them as well as teaching them how to throw the ball properly and some kicking over the post and from your hands. All the children had such a great time and every one of them wanted to be the best at kicking!

We would like to thank everyone who took part, and we hope to arrange more days like this in the future.


Ffilm Pypedau Cysgod

Ffilm gan Ysgol Bro Gwydir dan arweiniad Siwan Llynor a Mari Gwent.

 


Y Clwb Syrffio 2013

 

Dros yr haf mae Manter Iaith Conwy, mewn cydweithrediad gyda Pellennig Cyf a Menter Iaith Mon wedi bod yn cynnal clwb syrffio wythnosol cyfrwng Cymraeg ar Ynys Mon.

Dyma flas o'r hwyl, cofiwch gysylltu os am ymuno.


Dyma ffilm o daith y fenter i Morzine yn gynharach eleni.

poster

Mae yna daith arall yn mynd i Schladming yn 2014, archebwch rwan am wyliau bedigedig yn yr eira yn Gymraeg. Croeso i sgiwyr, eirafyrddwyr, cerddwyr, paneidwyr neu unrhyw un a dweud y gwir.
Cysylltwch gyda bedwyr@mic.org. Manylion pellach ar y poster. 


To see the news archive - click here

Contact Details

Menter Iaith Conwy
Y Sgwar
Llanrwst
Sir Conwy
LL26 OLG
Or phone: (01492) 642357

 

 

Staff

Core staff
Development Director – Meirion Ll Davies
Financial Officer – Teleri Hughes
Administrator Assistant Officer – Bethan Jones
Coastal Area Officer - Manon Celyn
Rural Area Officer – Ceri Phillips

Specific Projects
Outside Development Officer Agency – Bedwyr ap Gwyn
Raising Communities Capacity Officer – Eirian Jones 
Transfrontier Officer - Esyllt Tudur


Community Translation
Main translator– Glyn Jones
Mentor/editor – Dafydd Chilton
2 to 3 trainee translator - Ffion and Eluned

Mentrau Iaith Cymru Officer – Iwan Glyn

Assistant Feild Officers
Eryl Jones
George Amor

 

Members of Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth