icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Ddinbych

Cysylltu

Gallwch gysylltu â ni drwy ysgrifennu at:
Menter Iaith Sir Ddinbych
Adeilad Diemwnt
6 Heigad
Dinbych Sir Ddinbych
LL16 3LE

e-bost:  menter@menterdinbych.org

Neu ffoniwch (01745) 812822
Cofiwch mae croeso i chi alw mewn am sgwrs hefyd.

 

 

 

facebook

Like Us

 


I weld Menter Iaith Sir Ddinbych mewn map mwy.

Rhowch eich cod post yn y blwch islaw, cliciwch, ac fe'ch cyflwynir â llwybr i'r daith.

Cod Post:

Staff

Ruth Williams
Prif Swyddog

Iorwen Jones
Swyddog Busnes

Cathryn Griffith
Swyddog Prosiect Amgueddfa Atgofion

Gwion Tomos-Jones
Swyddog Datblygu Cymunedol


Email Symbol e-bost
Phone Symbol

01745 812822

Email Symbol e-bost
Phone Symbol

01745 812822

Email Symbol e-bost
Phone Symbol

01745 812822

Email Symbol e-bost
Phone Symbol

01745 812822

 

 

Enw: 
Cyfenw:
Ebost:
Ebost eto:
Ardal:
Iaith:
Dod yn aelod o'r Fenter:
Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol:
Plant <12 Ieuenctid 10-16
Popeth   Pobl Ifanc 16 - 30
Cybiau   Cymdeithasu
Drama   Chwaraeon
Dysgwyr   Teithiau a Gwyliau
Gigs   Hysbysebion
Teulu   Adloniant Ysgafn
Busnes   Cerddoriaeth
Eisteddfod Dathliadau
Celfyddydau
 

 

 

Manylion Cyswllt

Gallwch gysylltu â ni drwy ysgrifennu at:
Menter Iaith Sir Ddinbych
Adeilad Diemwnt
6 Heigad
Dinbych Sir Ddinbych
LL16 3LE
e-bost:  menter@menterdinbych.org
Neu ffoniwch (01745) 812822
Cofiwch mae croeso i chi alw mewn am sgwrs hefyd.

Swyddogion

Ruth Williams - Prif Swyddog
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Iorwen Jones - Swyddog Busnes
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Cathryn Griffith - Swyddog Prosiect Amgueddfa Atgofion
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Gwion Tomos-Jones - Swyddog Datblygu Cymunedol
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

 

 

 
 

Aelodau Mentrau Iaith y Gogledd

Help / Cymorth