icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maldwyn

Digwyddiadur

Os ydech chi'n trefnu digwyddiad Cymraeg yn lleol - rhowch wybod i ni er mwyn i ni ei hysbysebu ar ein gwefan a thrwy ein rhwydweithiau cymdeithasol. Gyrrwch fanylion y digwyddiad draw i post@mentermaldwyn.org

Cofiwch gofrestru eich cyfeiriad e-bost ar dudalen 'Hafan' y wefan yma i gael ein cylchlythyr ac i glywed am ddigwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau lleol. 


Logon

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maldwyn
Y Groes
Stryd Lydan
Y Drenewydd
Powys
SY16 2BB

Ebost:- post@mentermaldwyn.org
Ffôn:- 01686 610 010
Symudol - 07805843726

 

 

Swyddogion

Prif Swyddog – Mererid Haf
Ebostmererid@mentermaldwyn.org

Swyddog Datblygu - Rhianon Hywel Jones
Ebost - rhianon@mentermaldwyn.org

Swyddog Ieuenctid - Dylan Penri
E-bost - dylan@mentermaldwyn.org
Ffon: 01686 610010

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth