icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Conwy

Cysylltwch â Ni

Menter Iaith Conwy
Y Sgwar
Llanrwst
Sir Conwy
LL26 OLG
(01492) 642357

Staff Craidd
Cyfarwyddwr Datblygu – Meirion Ll Davies
Swyddog Cyllid – Teleri Hughes
Swyddog Gweinyddol Cynorthwyol – Bethan Jones
Swyddog Ardal Arfordirol - Manon Celyn
Swyddog Ardal Wledig – Ceri Phillips

Prosiectau Penodol
Swyddog Datblygu Asiantaeth Awyr Agored – Bedwyr ap Gwyn
Swyddog Codi Cymhwysedd Cymunedol – Eirian Jones
Swyddog Trawsffiniol - Esyllt Tudur

Cyfieithu Cymunedol
Prif Gyfieithydd – Glyn Jones
Mentor/golygydd – Dafydd Chilton
2 i 3 Cyfieithydd dan hyfforddiant Ffion ac Eluned

Swyddog Mentrau Iaith Cymru
Iwan Glyn

Swyddogion Cynothwyol
Eryl Jones
George Amor


I weld Menter Iaith Conwy mewn map mwy.

Rhowch eich cod post yn y blwch islaw, cliciwch, ac fe'ch cyflwynir â llwybr i'r daith.

Cod Post:

   
Meirion Davies - Prif Swyddog
Teleri Hughes - Swyddog Gweinyddol
Bedwyr Ap Gwyn- Swyddog Ardal Wledig
 
manon
esyllt

Meirion Davies 
- Prif Swyddog 

Teleri Hughes 
- Swyddog Gweinyddol 

Bedwyr Ap Gwyn
- Swyddog Awyr Agored

Ceri Phillips
- Swyddog Ardal Wledig

Manon Celyn –
Swyddog Ardal Arfordirol

Esyllt Tudur – 
Swyddog Trawsffiniol

eirian jones
 
glyn
eluned
dafydd
ffion

Eirian Pierce Jones – 
Swyddog Codi Cymwysedd Cymunedol

Iwan Glyn –
Swyddog Datblygu Mentrau Iaith Cymru

Glyn Jones : - Cyfieithydd

Eluned Rhiannon Jones:- Cyfieithydd

Dafydd Chilton:- Cyfieithydd

Ffion Wynne:- Cyfieithydd

           

Eryl Jones -
Swyddogion
Cynothwyol

George Amor - Swyddogion Cynothwyol

       
           


Mudiad Ysgol Meithrin

mudiad meithrin

Mae Mudiad Ysgol methrin hefyd yn rhannu swyddfa efo ni; gofynwch am Delyth Jones

Os oes gennych ymholiad ynglŷn ag unrhyw agwedd ar waith Menter Iaith Conwy Gymraeg, llenwch y ffurflen isod a chaiff eich neges ei hateb gan y swyddog perthnasol.

Enw:

Sefydliad

Cyfeiriad

E-bost *:

Eich sylwadau * :

 

 

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Conwy
Y Sgwar
Llanrwst
Sir Conwy
LL26 OLG
Neu ffoniwch (01492) 642357

 

 

Swyddogion

Staff Craidd 
Cyfarwyddwr Datblygu – Meirion Ll Davies
Swyddog Cyllid – Teleri Hughes
Swyddog Gweinyddol Cynorthwyol – Bethan Jones
Swyddog Ardal Arfordirol - Manon Celyn
Swyddog Ardal Wledig – Ceri Phillips

Prosiectau Penodol
Swyddog Datblygu Asiantaeth Awyr Agored – Bedwyr ap Gwyn
Swyddog Codi Cymhwysedd Cymunedol – Eirian Jones 
Swyddog Trawsffiniol - Esyllt Tudur

Cyfieithu Cymunedol
Prif Gyfieithydd – Glyn Jones
Mentor/golygydd – Dafydd Chilton
2 i 3 Cyfieithydd dan hyfforddiant Ffion ac Eluned

Swyddog Mentrau Iaith Cymru – Iwan Glyn

Swyddogion Cynothwyol
Eryl Jones
George Amor

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth