icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Croeso

i wefan Mentrau Iaith y Gogledd

 


Mudiadau lleol yw Mentrau Iaith, sy’n rhoi cymorth i gymunedau i gynyddu ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg. Mae Menter Iaith yn gweithio ar draws un sir fel arfer, ac yn adlewyrchu awydd pobl leol i wneud mwy o ddefnydd o’r iaith. Bydd y Mentrau yn rhoi cymorth a chyngor i unigolion, mudiadau a busnesau, ac yn cynnal gweithgareddau er mwyn codi proffil yr iaith.

Yma cewch wybodaeth am y darpariaethau Cymraeg a dwyieithog sydd ar gael yn eich ardal chi, a sut i gael hyd iddo. Dyma’r ffenest siop leol yn eich ardal ar gyfer yr iaith Gymraeg!

Edrychwch ar y map i ddarganfod eich Menter leol yng Ngogledd Cymru!

y tri cynllun

Hyfforddiant Awyr Agored

Cyfieithu Cymunedol

Gwersi Cymraeg

 


I weld Menter Iaith Y Gogledd mewn map mwy

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth